Kategorierne

Kategorierne er samlet under tre temaer: Kampagne & Film, Digitalt samt Design & Foto


K A M P A G N E  &  F I L M

B2C kampagne
Kampagner eksekveret på mindst tre platforme, hvoraf minimum to skal favne de øvrige kategorier.
Kampagnen vurderes som en helhed, hvor hovedvægten lægges på den forretningsmæssige indsigt, originale idé samt bedste eksekvering.


B2B kampagne
Kampagner eksekveret på mindst tre platforme, hvoraf minimum to skal favne de øvrige kategorier.
Kampagnen vurderes som en helhed, hvor hovedvægten lægges på den forretningsmæssige indsigt, originale idé samt bedste eksekvering.
Offentlig kampagne
Kampagner eksekveret på mindst tre platforme, hvoraf minimum to skal favne de øvrige kategorier.
Kampagnen vurderes som en helhed, hvor hovedvægten lægges på den originale og inspirerende idé samt bedste eksekvering.
Digital kampagne
Det digitale reklametræ vokser konstant. Vi får flere grene at sidde på, men hvem kan binde alt sammen, så budskabet er forståeligt? Offline indgår i kategorien, men kun som understøttende elementer til omdrejningspunktet, der er digitale kanaler. Helhedsoplevelsen og synergien mellem de forskellige fremstød bliver vægtet højt.

EKSTRAPRÆMIE FRA TV2/Danmark: Tre ugers digital kampagne på www.tv2.dk i region nord (400.000 mobile og 650.000 stationære eksponeringer) - værdi 35.000 kr.

Social media kampagne
Kampagner hvor Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat eller LinkedIn er det bærende element og hvor fremstødet er skræddersyet til sociale medier. Kategorien giver mulighed for at fremhæve arbejder, hvor sociale medier er tænkt ind i en lang proces. Brug af blandt andet mobile only, no sound og influencers er velset - og vi vægter det kortsigtede fremstød og den langsigtede strategi ligeligt.


Unikt kampagneelement
I denne kategori belønnes det enkelte kampagneelement. Der lægges vægt på den suveræne idé eksekveret på mediets præmis.

Reklamefilm
Film indrykket på tv eller i biograf. Enkeltstående film eller serier (maks. tre pr. serie). Serier bedømmes samlet. Kategorien vurderes som helhed med vægt på den originale idé og bedste eksekvering.

EKSTRAPRÆMIE FRA TV2/Danmark: 30 sekunders newbizz tv-kampagne på TV2/Nord (33 spots) - værdi 55.000 kr.

Film
Film til andre medier end tv og biograf. Enkeltstående film eller serier (maks. tre pr. serie). Serier bedømmes samlet. Kategorien vurderes som helhed med vægt på den originale idé og bedste eksekvering.


Public Relations
Prisen gives til en PR-kampagne, der på tværs af medier og medieplatforme har sikret en sag, et produkt, en virksomhed eller en person bred offentlig eksponering over for de primære målgrupper. Kampagnen skal have en målbar effekt, og med i bedømmelsen indgår også kampagnens bagvedliggende strategi og relevans.
Direct Marketing
Alle former for direct-arbejde, der har til formål at aktivere eller involvere potentielle kundeemner eller skabe loyalitetsskabende aktiviteter over for eksisterende kunder. Kategorien belønner den originale idé, bedste eksekvering og evne til at skabe resultater.
Print
Annoncer indrykket i dag- og ugeblade, magasiner, fagblade, programmer og lignende. Både enkeltstående annoncer og serier (dog maks. tre pr. serie). Serier bedømmes samlet. 
 

EKSTRAPRÆMIE fra NORDJYSKE Medier: To helsider i NORDJYSKE Stiftstidende 1. sektion - værdi 96.000 kr.
Radio
Spots indrykket i kommercielle medier. Både enkeltstående spots og serier
(dog maks. tre pr. serie) ved et samlet koncept. Serier bedømmes samlet.

EKSTRAPRÆMIE fra NORDJYSKE Medier: En radiopakke bestående af 1.000 sekunder indrykket på ANR/Radio NORDJYSKE samt en standardproduktion - værdi 51.450 kr.
Outdoor
Løsninger til alle former for outdoor-medier. Enkeltelementer eller serier (dog maks. tre pr. serie). Her belønnes den suveræne idé eksekveret på mediets præmis.


D I G I T A L T

Corporate website
Blivende løsning, der fungerer som hovedsite for en virksomhed eller organisation.


Apps
Apps eller andre løsninger, hvor den mobile enhed er det bærende omdrejningspunkt. Her præmieres den funktion, der udnytter mediets præmis bedst.

Kampagne- eller produktwebsite
Tidsbegrænsede websites hvis vigtigste formål er at markedsføre et produkt eller brand. Vurderes som en helhed, hvor hele websitet skal være orienteret om markedsføring eller formidling af produkt, ydelse eller brand. Bemærk: Kun selve websitet kan indsendes.
Unikt digitalelement
Det unikke, enkeltstående digitale element. Her præmieres den gode idé, der er godt eksekveret på mediets præmis.
Webshop/Apps
Løsninger hvis primære formål er at den besøgende skal foretage et køb eller en bestilling af en ydelse. Her belønnes den suveræne kundeoplevelse og shoppens evne til at skabe konvertering.
Digital service
App, website eller specifikt værktøj der via digitalisering har skabt en service til enten styrkelse af kunderelationen eller lettelse af forbrugernes adgang til et produkt eller brand - eksempelvis produktberegnere, procesoptimeringsværktøjer, intellingente kundesystemer, chatbots eller lignende digitale services, der forenkler brugernes hverdag.
Datadrevet løsning
Data frem for mavefornemmelse. Vi hylder løsningen, der har taget marketing automation til sig, hvor den subjektive holdning er sekundær og dataene bestemmer resultatet - den gyldne middelvej mellem iskolde data og kreativ kommunikation. Det er et plus at være skarp på dine KPI'er og bevidst om direkte ROI.


D E S I G N  &  F O T O

Corporate Identity
Nyudviklet større identitetsprogram for virksomhed eller organisation. Indsend maks. 10 elementer, der vurderes som en helhed. Løsninger indsendt her kan ikke indsendes i Mini Identity eller Rebrand Identity.


Rebrand Identity
Opdatering af eller nyudviklet identitet baseret på eksisterende identitet. Såvel ny som gammel identitet skal indsendes.
Mini Identity
Nyudviklet mindre identitetsprogram. Indsend maks. fem elementer, der vurderes som en helhed.
Unikt designelement
Enkeltstående designelement. Der lægges i bedømmelsen vægt på det suveræne design.
Tryksag
Brochurer, produktkataloger, fashionkataloger og lignende, der repræsenterer en given virksomhed eller et givet produkt.
Reklamefotografi
Stillfotos anvendt i kommercielt øjemed. Det materiale, som foto/fotos indgår som en del af, skal sendes med som dokumentation.
Emballagedesign
Både enkeltløsninger og serier (dog maks. tre pr. serie) ved et samlet emballagekoncept. Serier bedømmes samlet.
Illustration
Enkeltstående eller en serie af illustrationer, der er anvendt som en del af en virksomheds, en organisations eller et produkts identitet. Generelt vurderer juryen det enkelte
bidrags kreativitet, eksekveringsniveau samt indsigt og effektivitet. Overordnet dækker det:

Kreativitet

  • Den originale idé

Eksekveringsniveau

  • Eksekveringens kvalitet og niveau på tværs af alle platforme

Indsigt og effektivitet

  • Den forretningsmæssige indsigt som danner baggrund for bidraget og/eller den effekt, som bidraget har skabt

Vægtningen vil variere afhængig af kategori.

sitelist.html