Ansvar og rettighederAnsvarsfraskrivelse overfor brugere
"Erhverv Norddanmark bestræber sig på, at de angivne oplysninger og informationer på denne website er så korrekte som mulige.
Erhverv Norddanmark fraskriver sig dog ansvaret for tab som følge af urigtige og på anden vis mangelfulde informationer herunder fraskrives ansvaret for tab som følge af enhver disposition, der måtte være foretaget med baggrund i de oplysninger og øvrige informationer, der er tilgængelige på Erhverv Norddanmarks website eller andres websites, hvortil der er adgang gennem links på Erhverv Norddanmarks website.

Denne website indeholder links til andre servere og andre websites, der opdateres og laves af andre end Erhverv Norddanmark. Af samme årsag fraskriver Erhverv Norddanmark sig ethvert ansvar for tab som følge af urigtige og på andre måder mangelfulde informationer, der måtte findes på disse servere og websites. Ansvarsfraskrivelsen gælder også informationernes oprindelse. Erhverv Norddanmark stiller alene disse links til rådighed som en hjælp til at finde sådanne websites, og det forhold, at de pågældende links er tilstede på Erhverv Norddanmarks website, betyder ikke, at Erhverv Norddanmark har godkendt eller anbefalet de pågældende websites.

Erhverv Norddanmark fraskriver sig ethvert ansvar for eventuel skade og tab, der måtte opstå som følge af besøg på Erhverv Norddanmarks website eller websites, hvortil der opnås adgang via links på Erhverv Norddanmarks website, herunder skade som følge af edb-virus."

Ansvarsfraskrivelse overfor informationsleverandører
"Erhverv Norddanmark fraskriver sig ethvert ansvar for andres misbrug af enhver art af det materiale, informationer m.m. der via Erhverv Norddanmarks website og server lægges ud på Internettet. Herunder fraskriver Erhverv Norddanmark sig ethvert ansvar for krænkelser af eventuelle enerettigheder til det udlagte. Erhverv Norddanmark forbeholder sig desuden retten til at fjerne materiale, der af Erhverv Norddanmark findes upassende. Erhverv Norddanmark fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skade som følge af enhver form for omstændighed, der medfører, at Erhverv Norddanmarks website er ude af drift, eller ikke er fuldt funktionsdygtig."

Beskyttelse af enerettigheder
"Erhverv Norddanmark og øvrige rettighedshavere, med enerettigheder af enhver art til de elementer m.m., som måtte være tilgængelige på og via denne website, forbeholder sig retten til disse elementer. Rettighedsbeskyttede elementer m.m. må således ikke anvendes i strid med gældende lovgivning om enerettigheder herunder ophavsretsloven, varemærkeloven, og markedsføringsloven."

sitelist.html